in Uncategorized

MySql son çalıştırılan sorguları görüntüleme

/etc/mysql/my.cnf içerisinde log = /var/log/mysql/slow_query.log şeklinde tanımlama yaparak sorguların loglanacağı yeri belirtiriz.

  • Related Content by Tag