Laravel ajax isteklerine CSRF kontrolü ekleme

Ajax ile yapacağınız http isteklerine csrf kontrolü eklemek için izlemeniz gereken adımlardan bahsedeceğim. Diyelim ki “/deneme” urlsi için bir route tanımladınız ve buraya ajax isteği yapacaksınız. Route tanımlarken ilgili yere istek yapıldığında csrf filtresinin çalışması gerektiğini belirtmeniz gerekiyor öncelikle. Csrf filtresi içerisinde de gelen isteğin header bilgisi içerisinde gelen X-CSRF-Token değerinin Sessiondaki token ile aynı […]

PhpUnit Test sınıfının içerisindeki tek bir metodu çalıştırma

Diyelik ki test sınıfınızın içerisinde benzer isimli birden fazla metod var ve siz bunlardan sadece bir tanesini çalılştırmak istiyorsunuz. Örnek olarak metodlarımızın listesi aşağıdaki gibi olsun testApicallUpdate testApicallUpdateNote testApicallUpdateTax … Bunlardan sadece testApicallUpdate testini çalıştırmak istiyorsak kullanacağım komut şu şekilde olacaktır:

Testleri –filter parametresi ile çalıştırırken burada regex kullanabiliyoruz. Kaynak: https://phpunit.de/manual/current/en/textui.html

Your composer.json specifies dependencies, but no composer.lock was found hatası

Herokuya laravel projesini push ederken aşağıdaki hatayı alırsanız Laravelin varsayılan .gitignore dosyasında ekli olan composer.lock satırını kaldırınız. Heroku proje bağımlılıklarını yüklemek için bu dosyaya ihtiyaç duymaktadır. ERROR: Your composer.json specifies dependencies, but no composer.lock was found, please check it into your repository along with composer.json! ! Push rejected, failed to compile PHP app