in Yazılım

Profesyonel yazılımcı nasıl olunur?

Yazılım dünyasındaki en büyük sıkıntı sektörde çalışan insanların bu işi profesyonel bir şekilde yapma gayreti içinde olmamasıdır. “En iyi kod çalışan koddur” şeklindeki sözlerden de güç alan arkadaşlar “clean code”, “test yazma“, “code review” gibi kavramları zaman kaybı olarak görürler. İşleri kısa vadede hızlıca bitirmeleriyle övünürler ancak ilerde yüzleşmeleri gerektiği maintainance sürecini göz ardı ederler. Böylece aynı felsefeyle yazılmaya devam eden kodlar zamanla refactor edilemeyecek duruma gelir ve büyük paralar ve emekler harcanarak, büyük ümitler beslenen projeler çöpe gider. Oysaki burada (Lemi Orhan tarafından yazılmış olan “Takımlar için Yazılım Geliştirme Manifestosu” ) sıralanmış maddeleri alışkanlık haline getirerek tüm ekiplerin olaya daha profesyonel yanaşması gerekmektedir. Doğru kimse bize güzel kod yazalım diye maaş ödemez ancak bizim profesyonel yazılımcılar olarak kendi kurallarımızı kabul ettirmemiz ve herkese bunun önemini anlatmamız gerekiyor. Son olarak clean code ve clean coder kitaplarını okumanızı tavsiye ediyorum. Özellikle clean coder kitabında profesyonel yazılımcı nasıl olunur konusu üzerinde durulmaktadır.